Köszöntő

Hírek, információk

Elsőáldozás időpontja 2023. május 7. vasárnap.

Bérmálkozás időpontja 2023. június 4. , délelőtt 10:00 órakor. Dr. Veres András megyéspüspök úr bérmál.

Következő bérmálási oktatás: 2023. március 11. szombat délután 15:30 órától a hegyeshalmi plébánián.

Meghívás nagyböjti imaórára -március 25.

hegyeshalom-katolikus-templom-csalados-enekkara

„Légy az én álmom” címmel nagyböjti imaórára hív egyházközségünk családos énekkara március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 17.30-kor.

Előtte keresztút, majd rövid szentmise lesz a templomban, az imaóra után pedig mindenkit szerény agapéra várunk a plébániára.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a „Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A „Historia Domus„-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.