Köszöntő

Októberben minden mise előtt rózsafüzért imádkozunk

A katolikus hívek kedvelt imádsága a rózsafüzér (szentolvasó), melyet egyénileg és közösen is végezhetünk. A Szent Bertalan templomban októberben minden szentmise előtt imádkozzuk a rózsafüzért.

hegyeshalom-katolikus-templom-rozsafuzer-ima
Kép forrása: Vatican News

2023. október 12-15. cursillo lelkigyakorlat

Október 12-15. között cursillós lelkigyakorlat lesz Győrújbaráton férfiak számára. Cél: a kereszténység lényegének megélése. Örömöt ad, aktivizálja az embert és arra sarkall, hogy magunkat és környezetünket jobbá tegyük.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik felelősséget éreznek az életük iránt, nyitottak a kereszténység mélyebb megismerésére. Életük rendezett, vagy rendezhető és alkalmassá válhatnak keresztény hitük továbbadására.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a „Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A „Historia Domus„-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.