Köszöntő

tájékoztatók

Figyelem! Fontos!

Ismét kötelező a templomban a maszk viselése.  Kérjük a híveket, hogy használják a bejáratnál található fertőtlenítőszert.

Köszönjük az adományt

Köszönjük a híveknek  a Karitász gyűjtés során felajánlott 57 255,- Ft összegű adományát.

Orgonaszentelés Levélen

December 4-én, szombaton délután 15:00 órakor orgonaszentelési mise és koncert lesz Levélen, melyen hegyeshalmi művészek is részt vesznek.

Gyűjtés a rászorulóknak

Kedves Hívek!

Tartós élelmiszert és jó állapotú játékokat gyűjtünk a rászoruló családok részére. Az adományokat 2021. december 12-ig lehet leadni a templom hátsó bejáratánál és a plébánián.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a “Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A “Historia Domus“-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.

Az örömhír munkatársai

 Nem sokkal a koronavírus-járvány enyhülését követő nyitás után, 2021. május 29-én szombaton rendezték meg a Hegyeshalmi lelkinapot, immár tizennyolcadik alkalommal. A lelkinap témái az idei Szent József-évhez illeszkedve a hivatás, a család és a hitre nevelés voltak.

Itt olvasható Paksa Balázs beszámolója, melyet Jenőffy Hanga és ifj. Jenőffy Gábor fotói illusztrálnak.

Pályázati sikereink

Összesen közel 16 millió forintot  nyert a katolikus templom különböző feladatokra. Az egyes pályázatokról szóló részletes beszámolót itt olvashatják.

hegyeshalom-szent-bertalan-templom-barna-istvan-fotoja
Hegyeshalom katolikus templom (Fotó: Barna István)