Köszöntő

Hírek, információk

Roráté időpontok

  • 2022. december 13. – kedd
  • 2022. december 20. – kedd

Meghívó adventi koncertre

Adventi Koncert lesz a kimlei, a darnózseli és a hegyeshalmi kórus, valamint a Lőrincze Lajos iskola tanulóinak fellépésével. Mindenkit szeretettel vár az Evangélikus Gyülekezet.

Az Adventi Koncert

  • időpontja: 2022. december 10. szombat 16.00 óra
  • helyszíne: hegyeshalmi Evangélikus templom

Templomi karácsonyfa

Templomi karácsonyfa felajánlást várunk, köszönettel!

Templomunk megáldása

Templomunk megáldása 2022.  december 18-án vasárnap délelőtt 9:30 órakor püspöki mise keretében történik, majd ezt követi a plébánia megáldása. Jöjjünk el és adjunk hálát a Jóistennek, az adományozóknak, a kivitelezőknek és minden segítő és adakozó kéznek!

Katolikus kiadványok

  • Karácsonyi lap, naptár, kalendárium kapható a sekrestyében, illetve a plébánián.
  • 2023. január 1-től emelkedik az Új Ember katolikus hetilap ára, de idén még a régi áron 16 200 Ft-ért lehet előfizetni.
katolikus-kiadvanyok

Karitász gyűjtés

Egyházközségünk idén is szeretné tartós élelmiszerekből álló csomagokkal megajándékozni a területünkön élő rászoruló testvéreinket. Ezért várjuk a tartós élelmiszerekből (konzerv, készétel konzervek, tészta, tea, kávé, kakaó stb.) álló adományokat.

Ezeket a sekrestyében és plébánián lehet elhelyezni közvetlenül a szentmisék előtt, illetve után vagy hivatali időben a plébániára. A felajánlásokból összeállított csomagot önkénteseink juttatják el a rászoruló családoknak. Minden kis felajánlás nagy segítség lehet! 

Szívesen várjuk olyan – nehéz körülmények között élő (pl. egyedülálló, idős, sokgyermekes) – testvéreink nevét és címét, akik a környezetükben laknak és tudják róluk, hogy ilyen jellegű segítségre szorulnak.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a “Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A “Historia Domus“-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.