Köszöntő

Hitéleti hírek

Két hónapja kezdődött templomunk felújítása

2022. március 14-én kezdődött a Szent Bertalan katolikus templom felújításának újabb üteme. A belső szigetelési munkálatokat, a padok felújítását, valamint a külső környezet, és a zöldterület rendezését párhuzamosan végzik a szakemberek.

A belső munkák kezdetekor készült fotókat itt nézhetik meg.

Elsőáldozás, bérmálás

  • Az elsőáldozás időpontja 2022. május 29, vasárnap délelőtt 9:30 óra, helyszíne a hegyeshalmi evangélikus templom.
  • A bérmálás  időpontja 2022. május 21., szombat délelőtt 10 óra, helyszíne Bezenye.

Következő bérmálási felkészítés időpontja: 2022. május 14. szombat, délután 15:30 órától. Helyszíne: Hegyeshalom, plébánia.

haboru-menekultek-adomany-hegyeshalom

Segítsük az orosz-ukrán háború menekültjeit

Tartós élelmiszert és pénz adományt gyűjtünk az orosz-ukrán háború menekültjeinek a plébánián.

Iskolai hitoktatás

katolikus-hittan-plakat-hegyeshalom

Az általános iskola minden évfolyamában van katolikus hitoktatás. Ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor az erről szóló aláírt nyilatkozatát be kell nyújtania az iskolának. A 2022/2023-as tanévre vonatkozó határidők a következők:

  •  1. osztályosok számára a nyilatkozat leadása a beiratkozás napján esedékes.
  • a 2-8 osztályosok számára pedig 2022. május 20-ig esedékes.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a “Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A “Historia Domus“-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.