Köszöntő

Kálnoki Szűzanya búcsúja, 2024. május 26.

A Kálnoki Szűzanya búcsúja alkalmából  május 26-án, vasárnap délelőtt  11 órakor ünnepi misét tartanak. Szónok: Mogyorósi Márk Ányos bencés tihanyi plébános úr.

Bérmálkozás – Levél, 2024. június 23.

A bérmálkozás 2024. június 23-án, délután 3 órakor kezdődik Levélen. A bérmálkozásra való utolsó  felkészítést a plébánián tartjuk a következő időpontban:

  • 2024. június 8.

Próba és gyónás 2024. június 15-én, szombaton délután 3 órakor lesz Levélen.

Plébániai ügyelet – 2024

2024-ben a plébániai ügyelet hétfői napon lesz, délután 14:30 és 16:30 között.

Ha változás van, azt külön jelezzük a honlapon.

Házszentelés

Házszentelésre a sekrestyében vagy a plébánián lehet jelentkezni.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a „Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A „Historia Domus„-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.