Köszöntő

Betegek szentségének felvétele – 2024. 02. 24

Február 11. a betegek világnapja. Lajos atya a betegek szentségét február 24-én, szombaton a mise keretében szolgáltatja ki.

A betegek szentségét felveheti minden 60 éven felüli hívő, illetve a 60 év alatti komoly betegségben szenvedők. Feltétele a kegyelmi állapot.

Elsőáldozás – 2024. április 28.

Az elsőáldozás 2024. április 28-án lesz Hegyeshalomban, az evangélikus templomban.

Bérmálkozás – Levél, 2024. június 23.

A bérmálkozás 2024. június 23-án, délután 3 órakor kezdődik Levélen. A bérmálkozásra való felkészítést a plébánián tartjuk a következő időpontokban:

  • 2024. április 6.
  • 2024. április 20.
  • 2024. május 4.
  • 2024. május 17.
  • 2024. június 8.

Próba és gyónás 2024. június 15-én, szombaton délután 3 órakor lesz Levélen.

Plébániai ügyelet – 2024

2024-ben a plébániai ügyelet mindig hétfői napon lesz, délután 14:30 és 16:30 között.

Házszentelés

Házszentelésre a sekrestyében vagy a plébánián lehet jelentkezni.

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a „Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A „Historia Domus„-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.