Köszöntő

Roráté időpontok Hegyeshalomban

Ádventben hétfőnként reggel 6-kor roráté mise lesz a templomban, utána forró teával várjuk a híveket  a plébániára.

Roráté időpontok:

  • 2023. december 4.
  • 2023. december 11.
  • 2023. december 18.
rorate-hegyeshalomban

Gyűjtés a rászorulóknak

A 2023. december 15-ig karácsonyi adománygyűjtés keretében számítunk a hívek támogatására a rászoruló családok részére.  Elsősorban tartós élelmiszert várunk, melyet a sekrestyében és a plébánián lehet leadni.

adomanygyujtes-hegyeshalomban
Kép forrása: Életfa Csoport Egyesület

Historia Domus

Kedves Hívek!

A Plébánia Tanácsadó Testülete Lajos atya javaslatára össze kívánja állítani a „Historia Domus”-t, ami a  jelentősebb hegyeshalmi katolikus hitéleti események krónikája.

Ehhez a hívek segítségét kérjük olyan formában, hogy akinek a 2000. évtől kezdve vannak olyan emlékei, akár tárgyak, akár fotó- vagy videofelvételek, esetleg csak szóban felidézhető történetek, amelyek ebben a gyűjteményben rögzítésre érdemesek, azokat juttassa el hozzánk, a testületi tagokhoz bármilyen módon (közvetlenül valamelyikünkhöz, vagy például akármelyik szentmise után a sekrestyébe).

A „Historia Domus„-t folyamatosan szerkesztjük, a hívekkel közösen, és időről időre valamilyen (írott vagy elektronikus) formában közzétesszük.