Családi lelkinap Hegyeshalomban

A helyi szervezésű lelkinapok évtizedes hagyományát folytatva 2022. június 25-én, szombaton egyházközségi családi lelkinapot tartottak Hegyeshalomban, melynek fő témája a Családok X. Római Világtalálkozójához illeszkedve a családi életre nevelés volt.

A megújult katolikus templom és plébánia közti téren megrendezett lelkinap elején Butsy Lajos házigazda plébános köszöntötte az egybegyűlteket, majd Lőrincz Attila, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója tett tanúságot. Ezután a szomszédos Bezenye és Levél karitász-csoportjai mutatkoztak be a résztvevőknek, részletesen kifejtve szeretetszolgálatukat, s egyúttal buzdítva a helyieket csoport alapítására. A szerény virslis ebéd után a MÉCS Családközösség mutatkozott be, majd a Schönstatt Családmozgalommal ismerkedhettünk meg két házaspár személyes tanúságtétele révén. A győri egyházmegyei családbizottsági munkatárs szervezésében a három gyermekes Dankos házaspár (Ferkó és Kamilla) tartott előadást Ahol a szívünk forrása fakad címmel, majd a hét gyermekes Gyenese házaspár (Balázs és Csilla) tett tanúságot örömünk megmaradjon címmel.

A bezenyei karitász-csoport önkéntesei mindeközben játékos foglalkozást tartottak a gyermekek számára. A résztvevők plébánosi kalauzolással megtekinthették az idén megújult plébánia közösségi tereit, Martinschich Balázs történész pedig a templom történetéről tartott előadást. A lelki élményekben gazdag napot 17 órakor ünnepi szentmise zárta, melyet Butsy Lajos plébános a megújult katolikus templomban mutatott be.

A plébánia és a templom felújítására pályázati úton nyert forrást az egyházközség, az eddigiek mellett hamarosan elkészül a felújított padozat is. A résztvevők örömmel vették birtokba a csaknem féléves munkálatok eredményét. Köszönjük ezt a szép napot minden támogatónknak és segítőnknek!

Írta: Paksa Balázs / Hegyeshalmi Szent Bertalan-egyházközség
Fotó: Lőrincz Attila