Nyomába lépni az apostoloknak

Templombúcsú Hegyeshalomban

Augusztus 28-án, vasárnap 9.30-tól Licz Csaba Zsolt újmisés, mosoni káplán mutatott be ünnepi szentmisét a hegyeshalmi Szent Bertalan-templom búcsúja alkalmából.

A helyi katolikus egyházközség védőszentjének ünnepén az újmisés mosoni káplán szentbeszédében az apostoli lelkület elsajátítására és Jézus Krisztus örömhírének hirdetésére buzdította az egybegyűlt híveket. Rögzítette, ha megkeresztelkedtünk, mi is a Megváltó apostolai lettünk, utódai azoknak az apostoloknak, akik Jézus tanításából és megváltó művéből eleinte sok mindent nem értettek ugyan, ám a Szentlélek által megvilágosodva azonnal hirdetni kezdték az evangéliumot.

Kifejtette, az első dolog, amit az apostolok nyomán tudatosítani kell magunkban: mindaz, ami történik, nem a mi érdemünk, hanem Krisztusé. Az emberek megtérése, egymással való kiengesztelődése vagy a kegyelmi adományok mit sem érnek, ha nem az Úrnak adunk hálát értük. Ez az alázat sokszor nem könnyű, valódi jutalma az emberi világban végbemenő csodákban való gyönyörködés.

A második dolog, hangsúlyozta a szónok, hogy észrevegyük, mindannyian Isten irgalmára szorulunk. Számos evangéliumi történés igazolja, mennyire esendők voltak Jézus munkatársai: az Úr feltámadása után akár szét is kergethette volna övéit azzal, hogy miért csak János tartott ki az ő keresztje alatt. De nem tette, inkább irgalmába vonta őket, és megértette velük tanításának igazi mélységét.

Harmadikként Csaba atya a megváltottságunkból fakadó öröm fontosságát hangsúlyozta: búsképű keresztényekként nem vagyunk vonzóak a keresők számára, pedig nagy szomjúság van a mai világban a krisztusi tanításra. A mosoni káplán zárásként az apostolság kegyelmét kívánta az egybegyűltek számára.

A szentmise végén a főcelebráns újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd a plébániai tanácsadó testület nevében dr. Székelyhidi László tolmácsolta köszönetét Csaba atyának, hogy eljött közénk és tanított bennünket.

Szöveg és fotók: Paksa Balázs