Egyházközségünk

A hegyeshalmi római katolikus egyházközség tanácsadó testületének összetétele 2020 szeptembertől

Tagok és feladatkörük:

 • Butsy Lajos plébános – elnök
 • Budai Lajos – alelnök
 • Dr. Cseh Sándor
 • Dubi Gyuláné – templomanya
 • id. Jenőffy Gábor – karitász és önkormányzati kapcsolatok
 • ifj. Jenőffy Gábor – hitoktatás
 • Maász Katalin – pénztáros
 • Marton Béla
 • Ozsváth Károly – templomatya
 • Paksa Balázs – jegyző
 • Salzer Géza – kántor
 • Stuthné Salzer Erika – számvizsgáló
 • Szakácsné dr. Szóka Anett
 • Dr. Székelyhidi László –  számvizsgáló

Póttagok:

 • Baranyai György
 • Barna István
 • ifj. Csernó Tibor

Tiszteletbeli tagok:

 • Bukovits Benjamin
 • Fabsich Frigyes
 • Kappel József
 • Szóka Terézia

Egyházi adóval kapcsolatos tudnivalók

Az éves egyházi adó 4000,- (azaz négyezer) forint, mely összeg minden jövedelemmel rendelkező személyre (pl. a jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokra is) vonatkozik.

Az egyházi adót a mise után a plébános úrnál, vagy a plébánián személyesen lehet befizetni.