Egyházközségünk

A hegyeshalmi római katolikus egyházközség képviselő testületének tagjai (2017 június)

  Barna István
  Budai Lajos
  Bukovics Benjamin
  Cseh Sándor dr.
  Fabschitz Frigyes
  Jenőffy Gábor (világi elnök)
  Kappel József
  Maász Katalin (jegyző)
  Németh Tiborné
  Ozsvát Károly (templomatya)
  Paksa Balázs
  Salzer Géza (kántor)
  Stuthné Salzer Erika
  Szóka Teréz
  Póttag: Marton Béla


Egyházi adóval kapcsolatos tudnivalók

Az éves egyházi adó 4000,- (azaz négyezer) forint, mely összeg minden jövedelemmel rendelkező személyre (pl. a jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokra is) vonatkozik.

Az egyházi adót a mise után a plébános úrnál, vagy a plébánián személyesen lehet befizetni.