Egyházközségünk

A hegyeshalmi római katolikus egyházközség tanácsadó testületének tagjai 2020. IX. hótól

Tagok és feladatkörük:

 • Butsy Lajos plébános – elnök
 • Budai Lajos – alelnök
 • Dr. Cseh Sándor
 • Dubi Gyuláné – templomanya
 • id. Jenőffy Gábor – karitász és önkormányzati kapcsolatok
 • ifj. Jenőffy Gábor – hitoktatás
 • Maász Katalin – pénztáros
 • Marton Béla
 • Ozsváth Károly – templomatya
 • Paksa Balázs – jegyző
 • Salzer Géza – kántor
 • Stuthné Salzer Erika – számvizsgáló
 • Szakácsné dr. Szóka Anett
 • Dr. Székelyhidi László –  számvizsgáló

Póttagok:

 • Baranyai György
 • Barna István
 • ifj. Csernó Tibor

Tiszteletbeli tagok:

 • Bukovits Benjamin
 • Fabsich Frigyes
 • Kappel József
 • Szóka Terézia

Egyházközségi hozzájárulás

Az éves egyházközségi hozzájárulás 4000 Ft, azaz négyezer forint, mely összeg minden, magát a hegyeshalmi római katolikus egyházközség tagjának tekintő, valamint rendszeres jövedelemmel rendelkező személyre (pl. a jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokra is) vonatkozik.

A hozzájárulást többféleképpen is be lehet fizetni.

 • Személyesen: a mise után a plébános atyánál vagy a heti plébániai fogadóórán.
 • Utalással: az 59500117-11021883 (Takarékbank) bankszámlaszámra. Fontos! A közleménybe be kell írni a befizető nevét és pontos lakcímét (utca, házszám)

Adományozás

Ha szeretne egyházközségünk működéséhez vagy kiemelt céljaihoz anyagilag is hozzájárulni, azt szintén megteheti, mégpedig a következőképpen:

 • Személyesen: a mise után a plébános atyánál vagy a heti plébániai fogadóórán.
 • Utalással: az 59500117-11021883 (Takarékbank) bankszámlaszámra. Fontos! A közleménybe be kell írni: adomány.

Köszönjük szépen támogatását!