Lelkipásztorunk

butsy-lajos-hegyeshalom-plebanosa

Butsy Lajos - Hegyeshalom új plébánosa

Butsy Lajos vagyok, 1949. október 31-én születtem Mosonmagyaróváron. 1963-ban költöztünk Hegyeshalomból Abdára, mert édesapám, Butsy Sándor Győrben volt vasutas, s ez a középiskolai tanulmányok szempontjából is jobb volt. Hatan voltunk testvérek.

Én a győri Czuczor Gergely bencés gimnáziumban érettségiztem, majd jelentkeztem a Győri Hittudományi Főiskolára. Mielőtt tanulmányaimat elkezdhettem volna, két évig katonai szolgálatot teljesítettem.

1975-ben szentelt pappá Dr. Pataky Kornél megyéspüspök úr. Tíz évig tartó káplánságom alatt szolgáltam Árpáson, a győri Szent Imre Plébánián, Ácson, és Tatabánya-Bánhidán. Plébánosként Nagyigmándon, Bábolnán, Dörben, Rábapordányon és Mosonban működtem, majd öt év önkéntes kárpátaljai misszió következett Aknaszlatinán. Ezután fegyházlelkész lettem Sopronkőhidán, és én láttam el Fertőrákost is.

2019. augusztus 1. óta szolgálok Bezenyén, Hegyeshalomban és Levélen. Örömmel jöttem ide vissza, szülőfalumba. Bezenyén nagy segítségemre van Drobilits József nyugdíjas atya. Mivel Hegyeshalomban a plébániát ki kell festeni és a fűtést fel kell újítani, így most Levélen lakom.

Szeretném mindazt folytatni, amit Szalai Kálmán atya elkezdett a hitközségben. Fontosnak tartom a rendszeres ügyeletet a plébánián, a hitoktatást, valamint a betegek felkeresését. Bízom benne, hogy a Plébániai Tanácsadó Testületek mindhárom községben segíteni fogják munkámat. Létfontosságúnak tartom, hogy mindegyik helyszínen legyen sekrestyés a templomban.

Papi életem hátralévő aktív korszakát szeretném itt eltölteni, Isten dicsőségére, és a rám bízottak lelki javára.

Butsy Lajos
plébános

Korábbi hegyeshalmi plébánosok névsora (1663-2019)

Mainradus Wendel (1663-1674), Tancz János (1674-1688), Freitag Tamás (1688-1702), Guarient Román (1702-1704) Grunder Károly (1704-1717) Rieschl Jakab (1717-1717) Otthner Mátyás (1717-1722), Miluzovich Simon (1722-1725 – adminisztrátor) Krocer Ignác (1725-1737), Lill János József (1737-1746), Postl János (1746-1765), Steindl József (1765-1772), Heinrich Simon (1772-1778), Almer Mihály (1778-1783 – adminisztrátor), Almer Mihály (1783-1789), Hoffmann Antal (1789-1790 – adminisztrátor), Tóth Fülöp (1790-1820), Glatz András (1820-1841), Weisz József (1841-1853), Billesz Lőrinc (1853-1874), Sohár Sándor (1874-1883), Wolf József (1883-1904), Vörös László (1904-1906 – adminisztrátor), Pávai Antal (1906-1927), Steurer József (1927-1939), Pregler Mátyás (1939-1940 – adminisztrátor), Horváth Vendel (1940-1970), Gál Imre (1970-1982), Szalai Kálmán (1982-2019)

Hegyeshalmi káplánok névsora (1705-1970)

Kneski János József (1705-1707), Werner Ferdinánd (1707-1747), Gruber Tamás (1747-1749), Schuber Mátyás (1749-1752), Tengler József (1752-1753), Postl Ferenc (1753-1756), Krutten Mihály (1756-1758), Pruner Lőrinc (1758-1760), Frankl János (1760-1760), Karner Mihály (1760-1763), Kneibl János (1763-1766), Miuzkicz Mátyás (1766-1767), Geiger Ferenc (1767-1769), Marqvet Lajos (1769-1770), Rossmayer Ferenc (1770-1770), Schmuk Ferenc (1770-1772), Marton János (1772-1773), Musics Antal (1773-1774), P. Mária János (1774), Bellusics Lipót (1774-1778), Vendler Ferdinánd (1783), Sailer György (1790), Korczián János (1820), Steiner Márton (1849-1851), Hencz József (1851-1852), Virág Antal (1852), Kluiber József (1852-), Heurigs József (1904), Békeffy István (1904-1905), Dr. Eperjes Ernő (1939-1941), Préts Károly (1941-1943), Böck János (1943), Dr. Buzás József (1943), Villányi Dezső (1943-1947), Menyhárt László (1947-1949), Bauer Károly (1949-1951), Dobrovich Sándor (1951-1952), Adrián Vilmos (1952), Gál Imre (1952-1953), Hekli János (1953-1956), Zdiarszky László (1956-1958), Pados József (1958-1962), Resch Ottó (1962-1963), Vas Lajos (1963-1965), Harmath Lajos (1965-1966), Bognár Vilmos (1966), Dr. Bujtás Imre (1966-1969), Horváth Antal (1969-1970)