Emlékév 2017

Szent Bertalan templom belső kép

A hegyeshalmi Szent Bertalan templom 800 éve

A hegyeshalmi Szent Bertalan templom 2017-ben lesz nyolcszáz éves. A műemléképületet kívülről már két alkalommal felújították, azonban a belső műtárgyak, oltárok, oltárképek, szobrok, a szószék restaurálására, a templombelső jelentős felújítására nem volt anyagi forrás.

A templom felújításának szakaszai

Először 1978 és 1982 között végeztek részleges külső és belső felújítást a hegyeshalmi római katolikus templomon. Az  akkori munka legfőbb célja a templom állagának biztosítása, valamint a különböző korból származó épületrészek együttes bemutatása volt. Többek között a kórust lebontották és szentélyt alakítottak ki a helyén.  A Szűz Mária mellékoltárt a 1970-es években restaurálták, de akkor már nem a szószékkel szembeni, eredeti helyére került vissza. Az azóta eltelt idő alatt az oltáron kisebb sérülések keletkeztek, a festett felület egy része megkopott.

A templom 2011-re megérett az újabb korszerűsítésre: a villámhárító egyik szára veszélyessé vált, legalább száz cserép hiányzott, vagy eltöredezett. Így több helyen is beázott az épület, de a falszerkezet állapota is sokat romlott. Ebben az évben templomunk külső homlokzata felújításon esett át, és teljes tetőcserét hajtottak végre rajta. Egy új harang került fel a másik mellé a toronyba, valamint egy új óraszerkezet, ami azóta is jól működik — mindenki örömére. Később a templomot körbeölelő kerítés is megújult. A katolikus templom külső felújítás utáni újraszentelése, valamint az új harang  és toronyóra felszentelése alkalmából 2011. augusztus 21-én dr. Pápai Lajos megyés püspök ünnepi szabadtéri szentmisét mutatott be.

Jubileumi készülődés

A megújult Mária oltár
A megújult Mária oltár, 2016 január

A  2017-es nyolcszáz éves jubileumra a tervek szerint a templombelső is megszépülne. A Hegyeshalmi Római Katolikus Egyházközség  a templom belső műtárgyainak restaurálására  pályázatot nyújtott be, mely sikeresnek bizonyult. Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2015. február 3-i döntése nyomán a munkákra Egyházközségünk 4,5 millió forint támogatást nyert. A restaurálás során a tervek szerint megújul a főoltár, a Szűz Mária mellékoltár, mindkét oltár az oltárképekkel, szobrokkal együtt, valamint a szószék építmény.