Templom- és plébániamegáldás Hegyeshalomban

Mintegy kétéves folyamat befejeződésének örülhetett a hegyeshalmi katolikus közösség, amikor december 18-án, advent negyedik vasárnapján ünnepi szentmise keretében áldotta meg dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök a megújult Szent Bertalan-templomot és plébániaépületet.

A nagyszámú hívő részvételével megtartott szentmise elején Butsy Lajos hegyeshalmi plébános köszöntötte koncelebráló paptestvéreit, a vendégeket és a helyi közösséget, majd felkérésére Reisner Ferenc helynök atya elvégezte a vízszentelést, a templom megáldását, valamint az új szembemiséző oltár megáldását és incenzálását.

Szentbeszédének elején Reisner Ferenc kiemelte, hogy karácsony küszöbén a hegyeshalmi közösség különleges adventet él át. Az ószövetségi olvasmányra utalva hangsúlyozta, az Isten mindenképp közöttünk akar lenni, ám nem mindegy, hogyan készítjük lelkünket az érkezésére. A főcelebráns rámutatott, a béke fejedelme jön el hozzánk, sajátos és megismételhetetlen ünnepet teremtve. Helynök atya figyelmeztetett, az áldás nem csupán az átimádkozott falakra, ránk is vonatkozik, s arra ösztönöz, hogy Isten kezébe helyezzük bűneinket, hibáinkat. Engedjük, hogy karácsony ünnepén szívünkbe-lelkünkbe költözzék a Megváltó! Így tudunk csak igazán ünnepelni, reményt és békét sugárzó emberekként tanúságot tenni a világnak, zárta gondolatait Reisner Ferenc.

Az áldozás után Butsy Lajos atya köszönetet mondott Reisner Ferenc atyának, a liturgia zenéjében közreműködő Hegyeshalmi Erkel Ferenc Vegyeskarnak, a jelenlévő Szőke László polgármesternek, a felújítás finanszírozóinak és kivitelezőinek, továbbá minden önzetlen segítőnek, köztük egy kiemelkedő támogatást adományozó családnak, akiknek önzetlenségét dr. Veres András győri megyéspüspök oklevéllel jutalmazta.

Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei főispán a pályázati kiíró nevében személyes hangú köszönetet mondott a helyi közösségnek azért, hogy tettrekészségével a jelen kihívásai között is építi az évezredes keresztény hagyományt. Főispán úr a 27. zsoltár felidézésével kívánt áldott ünnepeket.

A szentmise végén a papság, az asszisztencia és a hívek átvonultak a közeli plébániára, ahol Reisner Ferenc atya megáldotta és incenzálta a plébánia-épületet és a helyiségeket, majd a jelenlévőket kötetlen hangulatú agapéra invitálták a Plébániai Tanácsadó Testület tagjai.

Paksa Balázs
Fotó: Kincses Szabolcs, Jenőffy Gábor, Paksáné Karcub Ágnes Éva


A hegyeshalmi katolikus templomot először 1217-ben említik történeti dokumentumok, ez egyúttal a település első említése is. Az árpádkori eredetű Mária-templom arculata a történelem és a hitélet változásai miatt több alkalommal is átalakult. A kezdetben román kori főhajót először a XIV. században bővítették, majd a XVIII. század során torony épült az árpádkori szentélyre, valamint a misézési irány nyugat felé fordításával új szentélyt, barokk oltárépítményt, szószéket és titulust (Szent Bertalan apostol) kapott a templom. 1978-79-ben alapos régészeti kutatások után visszaállították a gótikus szentélyt és a keletelt misézési irányt, majd 2011-ben új harangokkal, valamint felújított külső homlokzattal és tetőzettel gazdagodott a templom. 2017-ben, a templom első említésének 800. évfordulóján a barokk oltár és szószék pályázati forrásból történt restaurálásának örülhetett a helyi közösség. A falvizesedés évtizedek óta húzódó problémáját a 2022. évben, pályázati projekt keretében megvalósított külső-belső víztelenítés és falrendezés kívánta orvosolni. Az átalakítás lehetőséget adott a templombelső újabb rendezésére: a barokk szentély újra használatba került, új szembemiséző oltár és felolvasó-állvány készült, illetve elvégezték a műemlék-padozat korhű felújítását is. A munkákhoz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 15 000 000 Ft-tal, Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata 3 000 000 Ft-tal, egy bőkezű helyi család pedig 20 000 000 Ft-tal járult hozzá.
A jelenlegi plébániaépület a régi, barokk elrendezésű plébánia funkcióvesztésével új helyszínen épült meg az 1990-es években. Az akkori szűkös anyagi lehetőségek miatt nem valósulhatott meg a háromszintes épület összes tervezett funkciója, így 2022-ben pályázati forrásból átfogó felújítás valósult meg. A plébánia fűtésrendszere teljesen megújult, külső szigeteléssel és napelem-rendszerrel gazdagodott, emellett az alsó szint közösségi terei, vizesblokkja és a középső lakószint helyiségei újultak meg, valamint a legfelső, még az építés során félbehagyott manzárdszintet is sikerült befejezni. A munkálatok eredményeként a plébániaépület ezentúl teljesebb színtere tud lenni a helyi egyházközség hitéleti és kulturális tevékenységének. A Magyar Falu Program 23 301 568 Ft-tal támogatta a munkálatokat, melyet egyházközségünk kb. 7 000 000 Ft-tal egészített ki.
Mind a templom, mind a plébánia felújítását jelentős mértékben támogatták híveink, legyen szó pénzbeli és tárgyi adományozásról vagy sok-sok órányi önzetlenül felajánlott aktív tevékenységről – könyvtárrendezéstől jótékonysági koncerten át egészen a takarításig. Köszönjük nekik!