Kálmán atya nyugdíjba vonult

A hegyeshalmi Szent Bertalan katolikus templom 2019. július 28-án, a vasárnap reggeli misén zsúfolásig megtelt. Kálmán atya a szószék mögött ült a székén, s a hívekkel együtt imádkozta a mise előtti imádságokat. Az ő búcsúmiséjére gyülekeztek össze ilyen nagy számban a hívek.  Megromlott egészségi állapotára tekintettel a szentmisét nem ő, hanem Hegyeshalom frissen kinevezett plébánosa, Butsy Lajos atya mutatta be.

Szalai Kálmán atya 37 éven át szolgálta községünk hitéletét, valódi lelkipásztorként, kitartással, buzgalommal, nehézségeket nem ismerő módon, gyakran saját egészségét is kockáztatva. Ezt a tevékenységét méltatta köszöntő beszédében Paksa Balázs hálatelt szavakkal, mindannyiunk nevében.

Hosszú, alázatos, önzetlen és eredményekben gazdag munkájáról Hegyeshalom polgármestere, Szőke László is megemlékezett a szentmise végén.

Kálmán atya szívből jövő szavakkal, elérzékenyülten búcsúzott, felidézve az evangéliumi példabeszédet a magvetőről, akihez hasonlóan ő is abban bízik, hogy munkája eredményeként a jó termőtalaj értékes gyümölcsöt fog teremni.

A szentmise után a híveknek lehetőségük volt személyesen is köszönetet mondani és elbúcsúzni Kálmán atyától a sekrestye bejáratánál tartott meghitt agapé keretében.

Szöveg: Székelyhidi László; Fotók: Hegyeshalom Falu TV